Inicjatywa lokalna to...

Inicjatywa lokalna to sposób na realizację nawet najmniejszych działań wokół siebie, własnego podwórka czy sąsiadów. Dzięki połączeniu środków z Gminy i pracy społecznej inicjatorów zmiany, wspólnie wypracujesz inicjatywę dla najbliższego otoczenia. Dzięki temu każdy pomysł będzie wspólnym działaniem, które zmienia najmniejsze inicjatywy w wielkie możliwości..

Czy marzy Ci się spotkanie sąsiedzkie, festyn, nowy plac zabaw dla dzieci lub warsztaty bezpieczeństwa, progi zwalniające na Twojej ulicy? A może myślisz o dzieleniu się swoimi pasjami ogrodniczymi, wokalnymi, majsterkowicza? Chcesz je wykorzystać w praktyce? Za pomocą inicjatywy lokalnej można sfinansować działania nie tylko małej infrastruktury ale również spotkania - te bardziej i mniej formalne, sąsiedzkie zawody czy oddolne zwiedzanie osiedla ze znawcą zakamarków i zakątków podwórek i wnęk Szczecina.

Aby zrealizować nawet najbardziej nietypowe pomysły należy wypełnić i przesłać odpowiedni wniosek do Urzędu, usiąść razem przy stole i wypracować ostateczny kształt inicjatywy. Gmina finansuje materiały a Ty, wraz ze swoją grupą lub przy wsparciu organizacji, zapewniacie realizację inicjatywy wnosząc wkład w postaci wolontariatu, rzeczy lub własnych środków finansowych. Po zakończonych działaniach wspólnie rozliczacie przedsięwzięcie a to co zostało wypracowane lub stoi na najbliższym podwórku wykorzystujecie dalej do rozbudzania nowych inicjatyw i pomysłów.


KTO, NA CO, KIEDY ZGŁASZAĆ

Kto może: mieszkańcy miasta bezpośrednio, jako grupa inicjatywna (minimum dwie osoby) lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej, która ma siedzibę na terenie Miasta Szczecin.

Na co: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury; działalności charytatywnej; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; promocji i organizacji wolontariatu; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; porządku i bezpieczeństwa publicznego; rewitalizacji.

Kiedy zgłaszać wnioski: nabór wniosków jest ciągły, co oznacza że wnioski można składać w dowolnym momencie.

Do kogo składać wnioski: wypełniony wniosek należy złożyć poprzez kancelarię w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.


SZCZEGÓŁOWE WYMOGI

Masz pomysł na inicjatywę i chcesz działać?

Inicjatywa lokalna pozwala na realizację wielu działań, które wspomagają najbliższe otoczenie i łączy grupy mieszkańców z urzędem w jej realizacji. Myślicie o remoncie placu zabaw, progach zwalniających, warsztatch, spotkaniach lub przejazdach rowerowych? Te i wiele innych inicjatyw jest możliwe do realizacji - działaj lokalnie. Zorganizuj grupę, wymyśl działanie i zmieniaj najbliżej siebie- złóżcie wniosek na inicjatywę lokalną.

Opracujcie plan, przedyskutujcie potrzeby i zaplanujcie zasoby

Przed złożeniem wniosku jako grupa zapoznajecie się ze wszystkimi potrzebami w ramach waszego pomysłu. Sprawdźcie co jest niezbędne dla mieszkańców, jak chcą w tym uczestniczyć i czego potrzebują. Opracujcie plan działania czyli co, kto i kiedy jest do zrobienia w czasie trwania inicjatywy (możecie też skorzystać z porad punktu doradczego Inicjatywy Lokalnej). Pamiętajcie o wykorzystaniu własnych zasobów - pracy społecznej, wkładu rzeczowego (może sąsiadka ma wiertarkę a sąsiad drabinę lub nigdy nie używane pędzle?) lub finansowego - możecie wspólnie zakupić rzeczy niezbędne do realizacji działań (ciastka, kawa, cukierki, gry planszowe).

Złoż wniosek na inicjatywę, dopracuj ją z Urzędem

Wszystkie informacje gotowe do spisania? Teraz czas na wniosek, który spisuje grupa i przedstawia do Urzędu w celu weryfikacji. Możecie się spodziewać telefonu aby wspólnie dopracować wniosek, usiąść przy stole i dogadać szczegóły inicjatywy - pamiętajcie, że Urząd ma swoje procedury, które musi stosować. Współnie dopracowana koncepcja trafia do oceny i już wkrótce może być realizowana. Tak jak zaplanowaliście połączycie swoje środki na rzecz realizacji inicjatywy.

Realizuj i działaj! Zmieniaj lokalnie

Wszystko gotowe do działania? Zaakceptowana inicjatywa jest gotowa do wykonania. Działacie zgodnie z harmonogramem, organizujecie działania (wydarzenia, spotkania, szkolenia, warsztaty). Urząd dostarcza wam niezbędne materiały, które zgodnie z wnioskiem finansuje a wy gwarantujecie swój wkład, który zaplanowaliście. Po udanej inicjatywie, znów wspólnie z Urzędem rozliczacie jej wykonanie. Nie zapomnijcie o świętowaniu waszego sukcesu inicjatywy i planowaniu następnych działań na rzecz najbliższego otoczenia.

Do pobrania

Materiały przydatne do stworzenia własnej inicjatywy lokalnej!

Kontakt

W przypadku wszelkich pytań związanych z Inicjatywą Lokalną zachęcamy do kontaktu:
mailowego biuro@sektor3.szczecin.pl, telefonicznego 91-350-82-99 lub poprzez Facebooka.


Zadanie "Inicjatywa Lokalna" jest realizowane przez Fundację Sektor 3 ze środków Gminy Miasto Szczecin.