Szczegółowe wymogi

  1. Jakie projekty można składać?
  2. Kto może złożyć wniosek
  3. Kryteria oceny
  4. Sposób realizacji